Privatpolicy

Vi på Hotelbeds tar din integritet på största allvar. Den här policyn beskriver vad, varför och hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, hur vi skyddar dem och hur du kan kontakta oss.

Den här policyn reglerar mer specifikt den uppgiftsbehandling som utförs av HOTELOPIA, S.L.U., ett lagenligt bildad spanskt företag registrerat i Palma de Mallorca, på adressen Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007, Mallorca, Spanien, som bedriver verksamhet som en grossist-/retailresebyrå med skattidentifikationsnummer (C.I.F) B-57218356, under licensen BAL-481 M/D och är inskrivet i handelsregistret (Registro Mercantil) i Palma de Mallorca (sida P/M-44857, del 2007, folio 148) (hädanefter kallat ”HOTELOPIA”) som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ett företag inom Hotelbeds Group genom den här webbplatsen (hädanefter kallad ”webbplatsen”).

1. Vilka är syftena och den rättsliga grunden för den uppgiftsbehandling som utförs av HOTELOPIA?

Uppgifterna som Hotelopia kräver eller kan komma att kräva från dig behövs för de syften som beskrivs i den här policyn och underlåtelse att tillhandahålla dessa uppgifter kan leda till att HOTELOPIA inte kan kontakta dig eller hantera dina begäranden.

HOTELOPIA förbehåller sig rätten att inte besvara eller behandla begäranden som inte inkluderar alla de uppgifter som är obligatoriska.

Genom att lämna ut dina personuppgifter till HOTELOPIA garanterar du att de är korrekta och samtycker till att HOTELOPIA regelbundet kan begära en revision och uppdatering av de personuppgifter som företaget kan ha om dig.

På den här webbplatsen kan du hitta uppgifter som kan vara värdefull för att läsa mer om de tjänster som tillhandahålls av HOTELOPIA. I enlighet med detta, kommer HOTELOPIA enbart att begära uppgifter från dig och därmed behandla de obligatoriska uppgifter för att tillhandahålla dig de tjänster som du har avtalat eller för att kunna inleda eller upprätthålla en kommersiell och/eller avtalsenlig relation med dig.

Syftena för vilka dina uppgifter kan komma att behandlas av HOTELOPIA och den rättsliga grund för behandlingen är som följer:

i.Upprätta ett kontrakt mellan dig och HOTELOPIA eller tillämpa åtgärder innan upprättande av avtal:

a.Hantera den avtalsbaserade relationen med dig och garantera tillhandahållandet av de avtalade produkterna och/eller tjänsterna, som inkluderar både hantering och bokning av tjänster som tillhandahålls av HOTELOPIA samt tjänstekvalitet, fakturering, insamling och tillbakadragning av detsamma. Det angivna syftet inkluderar behandling av bokningar och betalningar av produkter och tjänster genom HOTELOPIA, callcenter, mobila kommunikationssystem baserade på GSM-, GRPS- eller UMTS-teknik.

b.Informera dig om eventuella samtycken och/eller ändringar av bokningar som har gjorts på webbplatsen och/eller callcenter samt för att skicka dig andra eventuella aviseringar som du specifikt kan ha begärt i anslutning till avtalade produkter och tjänster, inklusive via elektroniska medel.

c.Hantera den kommersiella relationen med potentiella kunder, genom att besvara begäranden om information om produkter och tjänster som tillhandahålls HOTELOPIA.

d.Hantera och behandla alla eventuella rättsliga anspråk och försäkringsanspråk som mottas av HOTELOPIA som rör dig.

ii.Samtycke:

Skicka dig kommersiella kommunikationer via något medel, inklusive elektroniska medel, baserat på dina webbläsar- och/eller konsumtionsvanor. Dessa kommunikationer kan komma att hänvisa till reklam eller kampanjmaterial om produkter eller tjänster som kan anses vara av legitimt intresse baserat på föregående kriterier.

iii.HOTELOPIAS legitima intressen

a.Utföra kommersiella kommunikationer relaterade till produkter och tjänster som liknar de som du har köpt. I det här fallet, skulle HOTELOPIAs legitima intresse vara att utföra direkta marknadsföringsaktiviteter målinriktade till sina kunder, i enlighet med skäl 47 i allmänna dataskyddsförordningen.

b. Utföra undersökningar och marknadsföringsstudier för att ta reda på kvaliteten hos våra produkter och tjänster och våra kunders preferenser. HOTELOPIAs legitima intresse är att förbättra sitt kommersiella erbjudande och förbättra sina kunders användarupplevelse.

c. Hantera och administrera webbplatsen, samt förbättra webbläsarupplevelsen av webbplatsen. HOTELOPIAs legitima intresse är att förbättra webbplatsens effektivitet.

Databehandling i kombination med enkel navigering av webbplatsen

För att kunna förbättra våra tjänster, tillhandahålla dig mer relevant innehåll och analysera hur besökare använder den här webbplatsen, kan vi använda teknologier såsom cookies eller andra spårningstekniker. Observera att i de flesta fall kommer vi inte att kunna identifiera dig från de uppgifterna som vi samlar in genom dessa teknologier.

När det gäller användning av cookies på den här webbplatsen bör du observera att de är små informationsfiler som lagras av din webbläsare på din dators hårddisk. De gör det möjligt för dig att surfa på den här webbplatsen och tillåter oss att tillhandahålla funktioner såsom funktioner som kommer ihåg din sista sökning för att utföra efterkommande sökningar snabbare. Du kan radera cookies om du vill. Medan vissa cookies är obligatoriska för att se och surfa på den här webbplatsen, kommer de flesta funktioner fortfarande att kunna nås utan cookies.

För mer information om hur vi använder cookies och hur du kan radera dem, läs vår cookiepolicy som finns tillgänglig på HOTELOPIA.

Åter till toppen

2. Vilka är tredjeparterna som vi kan dela dina personuppgifter med?

Personuppgifterna som du utlämnar till HOTELOPIA kan lämnas ut till följande kategorier av mottagare:

  • Tredjeparter som HOTELOPIA är skyldiga att överföra uppgifterna till, såsom offentliga myndigheter, för att kunna efterleva de krav som sådana myndigheter har och tillämpliga regler, i förekommande fall.
  • Kontrakterade tjänsteleverantörer, enbart av administrativa anledningar och kontroller av kortbedrägerier för att kunna slutföra din bokning.
  • Företag som deltar i koncernen Hotelbeds Groups, i syfte att kunna hantera och optimera din avtalsenliga relation på ett korrekt sätt, som ett resultat av centraliseringen av Hotelbed Groups interna administrativa processer och datorprocesser.


Vi informerar dig om att Hotelbeds Group kan räkna med eller samarbeta med företag som är baserade utanför EU. I dessa fall, kräver HOTELOPIA, som ett företag tillhörande Hotelbeds Group, att dessa företag efterlever de åtgärder som har utformats för att skydda personuppgifter i ett bindande avtal, förutom i de fall där EU-kommissionen har fastställt att det landet där det nämnda företaget ligger tillhandahåller en lämplig skyddsnivå av personuppgifter.

Om du vill, kan du få en kopia på de åtgärder som krävs av HOTELOPIA genom att kontakta vårt dataskyddsombud via kontaktuppgifterna nedan.

Åter till toppen

3. Hur skyddar HOTELOPIA dina uppgifter?

HOTELOPIA har lämpliga policyer och infört tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda och säkra dina personuppgifter mot olaglig eller behörig åtkomst, förlust eller oavsiktligt förstöring, skada, användning eller olaglig eller obehörig utlämning.

Vi på HOTELOPIA kommer även att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att garantera att personal och medarbetare som har åtkomst till dina personuppgifter har fått lämplig utbildning.

Du bör dock observera att inga överföringar av uppgifter via internet är helt säkra och, som sådan, måste de överföras på egen risk. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan HOTELOPIA inte garantera säkerheten för de personuppgifter som överförs genom den här webbplatsen.

Åter till toppen

4. Hur länge lagrar HOTELOPIA dina uppgifter?

Lagringsperioden för dina uppgifter kommer att fastställas i enlighet med den tid som din avtalsenliga relation med HOTELOPIA varar och de tidsfrister som anges av lagen. I enlighet med detta, har kriteriet som HOTELOPIA använder för att fastställa lagringsvillkoren för dina uppgifter fastställt i enlighet med de krav som fastställs i tillämplig lag, regler och riktlinjer, samt de operativa kraven för HOTELOPIA relaterad till den korrekt hantering av relationen med sina kunder. Närhelst du ger ditt samtycke, kommer uppgifterna att lagras tills det att du drar tillbaka det angivna samtycket.

Åter till toppen

5. Hur kan du utöva rättigheterna du har över dina personuppgifter?

Du kan utöva din rätt till tillgång, ändring, radering, invändning, begränsning och portabilitet samt när som helst dra tillbaka ditt samtycke som du tidigare har gett oss. Du kan göra det genom att skicka brev till oss på adressen: HOTELOPIA S.L.U., Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; TorreA, 5na planta, C.P. 07007, Palma de Mallorca (Spanien) eller genom att skicka ett e-postmeddelande till Prodatos@hotelopia.com. Om du vill, kan du även kontakta vårt dataskyddsombud med de kontaktuppgifter som anges nedan.

Om tillämpligt, kan du även framföra en reklamation till den spanska dataskyddsmyndigheten, särskilt om du anses att vi inte har besvarat dina rättighetsbegäranden på ett lämpligt sätt.

Åter till toppen

6. Hur kan du kontakta oss?

Om du har några frågor eller kommentarer om dataskyddsfrågor, kan du kontakta vårt dataskyddsombud, vars kontaktuppgifter är som följer: Dataprotection@hotelbeds.com.

Senast reviderad: 2018-05-21

Åter till toppen